• Symbolisch cadeau
  • Jouw aankoop maakt het verschil
  • Koop eenmalig en zit nergens aan vast
  • Geef eens een cadeau met zin

Disclaimer

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Macheo niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.

  • Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
    Macheo aanvaardt geen enkele aanspra­kelijkheid voor eventuele onjuist­heden. Wel stelt Macheo het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld via info@macheo.nl
  • Informatie, suggesties voor verbetering en berichten die Macheo naar aanleiding van haar website ontvangt, beschouwt Macheo als zijnde niet-vertrouwelijk. Macheo gaat ervan uit dat deze is bedoeld om vrij te gebruiken zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.
  • Alle namen van kinderen en volwassenen die door Macheo geholpen worden, zijn fictief. De verhalen berusten op waarheid, maar we respecteren hun privacy.
  • Bij gegevens van persoonlijke aard is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.
  • Macheo behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.